پوشش خبری همزمان کنفرانس اپل (۱۹ شهریور ۱۳۹۲)

همانطور که پیشتر اعلام کرده بودیم٬ کنفرانس جدید اپل ۱۰ سپتامبر (روز سه شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۲) برگزار خواهد شد. پیش‌بینی می شود در این…

ادامه مطلب پوشش خبری همزمان کنفرانس اپل (۱۹ شهریور ۱۳۹۲)

پوشش خبری همزمان کنفرانس اپل ۲۰ خرداد

پوشش خبری همزمان کنفرانس اپل توسط اپلستان دو شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران تنها در صفحه فیس بوک اپلستان http://facebook.com/applestan http://fb.com/applestan…

ادامه مطلب پوشش خبری همزمان کنفرانس اپل ۲۰ خرداد