پیدا شدن روشی برای آنلاک تمام آی فون‌ها بر روی iOS 5 به بالا با بیس بند 4.11.08

Loktar_Sun (یک هکر چینی ) روش جدیدی برای آنلاک انواع آی فون ها از iOS 5 به بالا با بیس بند 4.11.08 پیدا کرده است.…

ادامه مطلب پیدا شدن روشی برای آنلاک تمام آی فون‌ها بر روی iOS 5 به بالا با بیس بند 4.11.08