نگاهی دقيقتر به Icon های Apple : پيام های محرمانه و پنهانی

  يک راه ساده برای صدرنشين شدن يک سيستم عامل جديد استفاده از Iconهای بزرگ است. قبل از Mac OS X اندازه Icon ها محدود…

ادامه مطلب نگاهی دقيقتر به Icon های Apple : پيام های محرمانه و پنهانی