اکثر ارسال های ۲ نوابر آیپد مینی پیشفروش شد

اپل طی ۲ روز گذشته که پیشفروش آیپد مینی را شروع کرده، تمامی مدل Wifi (مدل های Cellular در واسط نوابر از ارسال خواهند شد) آماده…

ادامه مطلب اکثر ارسال های ۲ نوابر آیپد مینی پیشفروش شد