هزینه کلی خریدن iMac در مقایسه با PC ویندوز

یکی از گزارشگران TechRepublic در مورد آی مک و یک کامیپوتر مبتنی بر ویندوز گزارشی را منتشر کرد که در زیر می‌توانید توضیحات آن را بخوانید :…

ادامه مطلب هزینه کلی خریدن iMac در مقایسه با PC ویندوز