غیر فعال کردن موقعیت‌یاب تصاویر در آیفون و آیپد؛

قابلیت Geotagging یا الصاق برچسب موقعیت مکانی به تصاویر ذخیره شده، از جمله ویژگی‌هایی است که به آن دسته از کاربرانی که به نظم و…

ادامه مطلب غیر فعال کردن موقعیت‌یاب تصاویر در آیفون و آیپد؛