«استیو وزنیاک» و روایت‌هایی تازه از تاریخچه‌ی اپل؛

به تازگی نشریه‌ی بلومبرگ به بهانه‌ی انتشار فهرست «هشتاد و پنچ ایده‌ی تأثیرگذار در طول تاریخ» با «استیو وزنیاک» به عنوان یکی از بنیان‌گذاران شرکت…

ادامه مطلب «استیو وزنیاک» و روایت‌هایی تازه از تاریخچه‌ی اپل؛