آیا شایعات به واقعیت خواهند پیوست!

در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۱ ٬  تیم کووک مهمان ویژه کنفرانس DX بود. در این کنفرانس تیم کووک به صورت اختصاصی به سوالات پاسخ داد.…

ادامه مطلب آیا شایعات به واقعیت خواهند پیوست!