قرار دادن Password روی فایل های PDF در مک

حتما در کامپیوتر شخصی شما چندین فایل PDF مهم وجود دارد که باید از دسترس همگان مخفی بمانند، بهترین راه برای مخفی و محفوظ نگه…

ادامه مطلب قرار دادن Password روی فایل های PDF در مک