آیا کسی به تصاویر RAW و مگاپیکسل اهمیت می دهد؟

یکی از تم های اصلی کنگره موبایل در بارسلونا دوربین تلفن های همراه بود. ( باقی آنها تلفن های ضدآب٬ ساعت های هوشمند به درد…

ادامه مطلب آیا کسی به تصاویر RAW و مگاپیکسل اهمیت می دهد؟