خبرنامه هفتگی اپلستان شماره چهاردهم

در این شماره خواهید خواند : اخبار مهم هفته بعلاوه مقالات زیر: – آی پد یا مک بوک ایر (کدام برای شما بهتر است) یکی از دوستانم که می خواست یک دستگاه قابل حمل سبک…

ادامه مطلب خبرنامه هفتگی اپلستان شماره چهاردهم