رأی گیری فصل سوم مسابقه عکاسی اپلستان (سرزمین سایه‌ها)

مهلت ارسال عکس برای فصل سوم مسابقه عکاسی اپلستان با موضوع سرزمین سایه‌ها، به پایان رسید. داورانِ ما عکس‌های فرستاده شده رو با دقت بررسی…

ادامه مطلب رأی گیری فصل سوم مسابقه عکاسی اپلستان (سرزمین سایه‌ها)