آموزش جیلبریک iOS 6 Beta 2 به صورت Tethered با استفاده از RedSn0w در ویندوز

در استفاده از این راهنما باید به این نکات توجه داشته باشید : این جیلبریک تنها برای دستگاه های دارای چیپ A4 به قبل می…

ادامه مطلب آموزش جیلبریک iOS 6 Beta 2 به صورت Tethered با استفاده از RedSn0w در ویندوز

آموزش جیلبریک iOS 6 Beta 2 به صورت Tethered با استفاده از RedSn0w در مک

در استفاده از این راهنما باید به این نکات توجه داشته باشید : این جیلبریک تنها برای دستگاه های دارای چیپ A4 به قبل می…

ادامه مطلب آموزش جیلبریک iOS 6 Beta 2 به صورت Tethered با استفاده از RedSn0w در مک