آیا امشب هم با تایید شدن اطلاعات لو رفته رو به رو خواهیم شد ؟!

بی شک آخرین کنفرانس اپل در ۱۲ سپتامبر امسال دل سرد کننده ترین كنفرانس براي طرفداران اين كمپاني بود. كمپاني اي كه هميشه به حفظ اسرار…

ادامه مطلب آیا امشب هم با تایید شدن اطلاعات لو رفته رو به رو خواهیم شد ؟!