با تشکر از اپل : وایرلس با پهنای باند زیاد در حال انفجار است

وایرلس( تکنولوژی بدون سیم ) به سرعت در حال گسترش است. تخمین های فعلی می گویند که تا آخر امسال 250 میلیون مشترک اتصالات HSPA…

ادامه مطلب با تشکر از اپل : وایرلس با پهنای باند زیاد در حال انفجار است