کاربران 4S بیش از دوبرابر کاربران 4 دیتا مصرف میکنند

به گزارش شرکت مخابراتی آریسو(Arieso) سیری(Siri) باعث میشود که کاربرانی که آیفون 4S دارند بیش از دو برابر کسانی که آیفون 4 دارند، دیتا و…

ادامه مطلب کاربران 4S بیش از دوبرابر کاربران 4 دیتا مصرف میکنند