نحوه ی جیلبریک آی فون 3GS ، آی فون 4 با استفاده از Limera1n در ویندوز

این راهنمایی است برای نحوه ی انجام جیلبریک آی فون 3GS و آی فون 4 توسط Limera1n در ویندوز. Limera1n از iOS 4.0 ، 4.0.1…

ادامه مطلب نحوه ی جیلبریک آی فون 3GS ، آی فون 4 با استفاده از Limera1n در ویندوز