استفاده از آی پد(iPad) به عنوان مانیتور دوم توسط Air Display

با داشتن Air Display ٬ می توانید از آی پد تان به عنوان صفحه نمایش بی سیم برای کامپیوتر مک تان استفاده نمایید. Air Display…

ادامه مطلب استفاده از آی پد(iPad) به عنوان مانیتور دوم توسط Air Display