ظاهرا Andy Rubin، ایده های اندروید را در زمان کار در اپل بدست آورده است

Andy Rubin, مدیر اجرائی پروژه آندروید و به تازگی جانشین مدیر Google Mobile ، در مکانی قرار گرفته است که از شرکت HTC دادخواهی کرده…

ادامه مطلب ظاهرا Andy Rubin، ایده های اندروید را در زمان کار در اپل بدست آورده است