چگونه عکس هارا از Aperture به iPhoto منتقل کنیم؟

 Aperture یک برنامه کاربردی مدیریت عکس است ولی ممکن است برای همه مناسب نباشد.من به تازگی تصمیم گرفتم که به iPhoto برگردم تا از خصوصیاتی…

ادامه مطلب چگونه عکس هارا از Aperture به iPhoto منتقل کنیم؟