طوفانِ پس از آرامش : باگ در سیستم ریست پسورد AppleID ها

در حالی که همه سرگرم گفت و گو راجع به افزایش امنیت Apple ID ها از سوی اپل و اضافه شدن قابلیت اعتبارسنجی دو مرحله…

ادامه مطلب طوفانِ پس از آرامش : باگ در سیستم ریست پسورد AppleID ها