BeejiveIM برای آی فون پشتیبانی از Facebook Connect را اضافه کرد

BeejiveIM برای آی فون پشتیبانی از Facebook Connect را برای چت Facebook اضافه کرده است. می توانید با تمامی آشناهایتان در همه جا در ارتباط…

ادامه مطلب BeejiveIM برای آی فون پشتیبانی از Facebook Connect را اضافه کرد