هفته نامه داخلی اپلستان شماره سی و هفتم

 در این شماره خواهید خواند: – Areon Sorkin فیلمنامه فیلم Steve Jobs را خواهد نوشت – اپل برنده مالکیبت دامنه iPhone5  – PopCap نسخه آی…

ادامه مطلب هفته نامه داخلی اپلستان شماره سی و هفتم