آپدیت JailbreakMe به صورت Essential Upgrade در سیدیا قرار گرفت

طبق گزارش هایی که در مورد مشکل JailbreakMe با Camera Connection Kit وجود داشت Comex یک بروزرسانی برای آن ارائه داده است که از طریق…

ادامه مطلب آپدیت JailbreakMe به صورت Essential Upgrade در سیدیا قرار گرفت