بدون تایپ رقم ها با هر شماره ای که می خواهید تماس بگیرید!

جی پی ایمپورتز، Camera Dialer 1.0 را که برنامه ای برای برقراری تماس تلفنی با کلیک بر روی شماره­های موجود در عکس ها است، برای…

ادامه مطلب بدون تایپ رقم ها با هر شماره ای که می خواهید تماس بگیرید!