آتش روشن کنید تا آیفون‌تان شارژ شود!

وسیله ای به نام BioLite CampStove یک مبدل انرژی است که از طریق انرژی حاصل از سوختن٬ انرژی الکتریسیته تولید می‌کند که قادر به شارژ آیفون…

ادامه مطلب آتش روشن کنید تا آیفون‌تان شارژ شود!