آیا دستگاه‌های مک نیز، به برنامه‌‌ی آنتی‌ویروس نیاز دارند؟

با افزایش روزافزون تعداد کاربران دستگاه‌های مک، هر روزه بر شمار بدافزارهایی که امنیت اطلاعات کاربران را بر روی این دستگاه‌ها، تهدید می‌کنند، اضافه می‌شود…

ادامه مطلب آیا دستگاه‌های مک نیز، به برنامه‌‌ی آنتی‌ویروس نیاز دارند؟