چگونه Codec و مشخصات یک فایل ویدئویی را در سیستم عامل مک بفهمیم

این راهنمایی است برای پیدا کردن codec ها و مشخصات یک فایل ویدئویی توسط سیستم عامل مک و VideoSpec. این کار ممکن است برای پیدا…

ادامه مطلب چگونه Codec و مشخصات یک فایل ویدئویی را در سیستم عامل مک بفهمیم