نزدیک شدن جیلبریک A5 به ارائه ی عمومی

جیلبریک Corona برای دستگاه های A5 به ارائه عمومی بسیار نزدیک شد. تیم رویایی این جیلبریک اطلاعاتی را برای آگاهی شما منتشر کرده اند. در…

ادامه مطلب نزدیک شدن جیلبریک A5 به ارائه ی عمومی