حذف برنامه های جیلبریکی

بعضی از برنامه های جیلبریکی که از طریق سیدیا نصب می کنید مشابه برنامه های iOS حذف نمی شوند و برای حذف اینگونه برنامه ها…

ادامه مطلب حذف برنامه های جیلبریکی