برنامه Days خاطرات شما را به GIF های متحرک تبدیل خواهد کرد

برنامه Days – Photos & GIF Diary by Wander به صورت رایگان برای iPhone ارائه شده و از تصاویر شما برای ساختن ژورنالی از ماجراجویی…

ادامه مطلب برنامه Days خاطرات شما را به GIF های متحرک تبدیل خواهد کرد