نکته 5 از سری 100 نکته برای مک : چگونه یک متن را Delete کنیم ( نه با زدن Backspace بر روی آن )؟

کامپیوترهای ویندوزی دو دکمه ی متفاوت برای پاک کردن متن در دو جهت مختلف دارند ، آنها Delete و backspace.هستند اما در برخی از مک…

ادامه مطلب نکته 5 از سری 100 نکته برای مک : چگونه یک متن را Delete کنیم ( نه با زدن Backspace بر روی آن )؟