با برنامه Story به راحتى با عكس هايتان storyboard درست كنيد!

اين روزها بازار عكس هاى ديجيتال داغ داغ است. برنامه هاى زيادى براى مديريت اين عكس ها و كار با آن ها تا به حال…

ادامه مطلب با برنامه Story به راحتى با عكس هايتان storyboard درست كنيد!