نحوه گرفتن پشتیبان از SHSH Blobs با استفاده از Firmware Umbrella در ویندوز

این متن ٬ راهنمای چگونگی گرفتن پشتیبان از SHSH blobs توسط Firmware Umbrella در ویندوز می باشد.

ادامه مطلب نحوه گرفتن پشتیبان از SHSH Blobs با استفاده از Firmware Umbrella در ویندوز

نحوه پیدا کردن ECID آی فون ٬ آی پد(iPad) و آی پاد تاچ در ویندوز

این متن ٬ راهنمای پیدا کردن ECID آی فون شما با استفاده از ویندوز می باشد.

ادامه مطلب نحوه پیدا کردن ECID آی فون ٬ آی پد(iPad) و آی پاد تاچ در ویندوز