خاموش و روشن کردن سیستم‌های مک به صورت خودکار؛

اگر از این که سیستم مک شما، در مواقعی که نیاز مبرمی به آن دارید، روشن نیست و هنوز آماده به کار نشده است، کلافه…

ادامه مطلب خاموش و روشن کردن سیستم‌های مک به صورت خودکار؛