نگاهی به Objective-C – قسمت دوم

Class Instantiation برای ساختن یک نمونه از یک کلاس٬ معمولا از کلمه ی کلیدی alloc ( در قسمت مدیریت حافظه در این رابطه بیشتر خواهیم…

ادامه مطلب نگاهی به Objective-C – قسمت دوم