امنیت در OS X : حفاظت فیزیکی

در قسمت قبل از دوره آموزشی امنیت مک درباره اینکه چگونه از اطلاعات هارد درایو مک در مقابل سرقت فیزیکی حفاظت کنید گفت و گو…

ادامه مطلب امنیت در OS X : حفاظت فیزیکی