امنیت در OS X :‌ سطوح دسترسی فایل و فولدر ها

در قسمت قبل از دوره آموزشی امنیت مک درباره تنظیمات اشتراک گذاری مک گفت و گو کردیم وبه تشریح هر کدام از سرویس های اشتراک گذاری پرداختیم. هم…

ادامه مطلب امنیت در OS X :‌ سطوح دسترسی فایل و فولدر ها