راهنمای Force Quite اپلیکیشن‌ها بر روی iOS 9؛

کشتن شوق و ذوق اپلیکیشنی برای باز بودن بر روی صفحه‌ی خانه‌ی دستگاه یا اجبار برنامه‌ای به بسته شدن و ناپدید گشتن از روی صفحه‌ی…

ادامه مطلب راهنمای Force Quite اپلیکیشن‌ها بر روی iOS 9؛