Geohot یک حفره ی امنیتی جیلبریک Untethered دیگر نیز دارد!

Geohot یک حفره ی امنیتی جیلبریک untethered دیگر نیز دارد که آنرا در Limera1n قرار نداده است تا اپل از وجود آن با خبر نشود.

ادامه مطلب Geohot یک حفره ی امنیتی جیلبریک Untethered دیگر نیز دارد!

Geohot با یک جیلبریک جدید به نام Limera1n بازگشت!

Geohot به یکباره با یک حفره ی امنیتی به نام Limera1n به دنیای جیلبریک بازگشته است. Geohot یک تصویر بر روی آدرس www.limera1n.com از چهار…

ادامه مطلب Geohot با یک جیلبریک جدید به نام Limera1n بازگشت!