بهبود عکاسی در دستگاه های iOS با برنامه Gorillacam

از iOS 5 به بعد یکسری ویژگی هایی جدید برای ویرایش تصویر اضافه شد اما همچنان برنامه هایی هستند که قابلیت ها و کیفیت عکاسی…

ادامه مطلب بهبود عکاسی در دستگاه های iOS با برنامه Gorillacam