اپل استور پالو آلتو بازسازی و افتتاح مجدد شد

اپل دیروز طی مراسمی استور بازسازی شده پالو آلتو را افتتاح کرد. البته مکان این فروشگاه از محل قبلی کمی فاصله گرفته اما بزرگتر و…

ادامه مطلب اپل استور پالو آلتو بازسازی و افتتاح مجدد شد