نسخه بهبود یافته Greenpois0n با نام greenpois0n-osx_rc5.2 برای مک منتشر شد

نسخه بهبود یافته Greenpois0n با نام greenpois0n-osx_rc5.2 برای مک امروز رسما  در سایت Greenpois0n.com قرار گرفت. کاربرانی که با برنامه greenpois0n-osx_rc5 نتوانستند دستگاه خود را…

ادامه مطلب نسخه بهبود یافته Greenpois0n با نام greenpois0n-osx_rc5.2 برای مک منتشر شد