هفته نامه داخلی اپلستان شماره بیست و یکم

در این شماره خواهید خواند : اخبار مهم هفته بعلاوه مقالات زیر:  – iBooks textbooks: تکنولوژی ای که انقلابی در کتاب های دیجیتال به پا…

ادامه مطلب هفته نامه داخلی اپلستان شماره بیست و یکم