بررسی : iDefrag ، برنامه ی بهینه سازی و Defragmentation برای سیستم عامل مک

هر کاربر مک این موضوع را تجربه کرده است ، بعد از گذشتن مدتی سیستم شان کند خواهد شد. این موضوع امروزه که این همه…

ادامه مطلب بررسی : iDefrag ، برنامه ی بهینه سازی و Defragmentation برای سیستم عامل مک