داستان جذاب بازی Infinity Blade (قسمت بیست و سوم – قسمت آخر)

در این پست قسمت آخر داستان Infinity Blade (بیداری) را خواهید خواند. این کتاب تماما توسط تیم تولید محتوای اپلستان ترجمه شد و هر هفته…

ادامه مطلب داستان جذاب بازی Infinity Blade (قسمت بیست و سوم – قسمت آخر)

داستان جذاب بازی Infinity Blade (قسمت بیست و دوم)

در صورتیکه قسمت های گذشته داستان را مطالعه نکرده‌اید روی لینک زیر کلیک نمایید. http://www.applestan.com/archives/tag/infinity_blade_awakening ادامه داستان بدن Ausar تکانی ناگهانی خورد و به زمین…

ادامه مطلب داستان جذاب بازی Infinity Blade (قسمت بیست و دوم)

داستان جذاب بازی Infinity Blade (قسمت بیست و یکم)

در صورتیکه قسمت های گذشته داستان را مطالعه نکرده‌اید روی لینک زیر کلیک نمایید. http://www.applestan.com/archives/tag/infinity_blade_awakening ادامه داستان Isa گفت: ” Siris؟ ” ” بله؟ ”…

ادامه مطلب داستان جذاب بازی Infinity Blade (قسمت بیست و یکم)

داستان جذاب بازی Infinity Blade (قسمت بیستم)

در صورتیکه قسمت های گذشته داستان را مطالعه نکرده‌اید روی لینک زیر کلیک نمایید. http://www.applestan.com/archives/tag/infinity_blade_awakening ادامه داستان Siris دستش را به Infinity Blade زد. آن…

ادامه مطلب داستان جذاب بازی Infinity Blade (قسمت بیستم)

داستان جذاب بازی Infinity Blade (قسمت نوزدهم)

در صورتیکه قسمت های گذشته داستان را مطالعه نکرده‌اید روی لینک زیر کلیک نمایید. http://www.applestan.com/archives/tag/infinity_blade_awakening ادامه داستان TEL ادامه داد: ” این الگو ها برای…

ادامه مطلب داستان جذاب بازی Infinity Blade (قسمت نوزدهم)

داستان جذاب بازی Infinity Blade (قسمت هجدهم)

در صورتیکه قسمت های گذشته داستان را مطالعه نکرده‌اید روی لینک زیر کلیک نمایید. http://www.applestan.com/archives/tag/infinity_blade_awakening ادامه داستان هر کجا می روم، افرادی دور و برم…

ادامه مطلب داستان جذاب بازی Infinity Blade (قسمت هجدهم)

داستان جذاب بازی Infinity Blade (قسمت هفدهم)

در صورتیکه قسمت های گذشته داستان را مطالعه نکرده‌اید روی لینک زیر کلیک نمایید. http://www.applestan.com/archives/tag/infinity_blade_awakening ادامه داستان به Isa گفت: ” همه چیز درست خواهد…

ادامه مطلب داستان جذاب بازی Infinity Blade (قسمت هفدهم)

داستان جذاب بازی Infinity Blade (قسمت شانزدهم)

در صورتیکه قسمت های گذشته داستان را مطالعه نکرده‌اید روی لینک زیر کلیک نمایید. http://www.applestan.com/archives/tag/infinity_blade_awakening ادامه داستان Siris با عجله به درون جریان آب پرید.…

ادامه مطلب داستان جذاب بازی Infinity Blade (قسمت شانزدهم)

داستان جذاب بازی Infinity Blade (قسمت پانزدهم)

در صورتیکه قسمت های گذشته داستان را مطالعه نکرده‌اید روی لینک زیر کلیک نمایید. http://www.applestan.com/archives/tag/infinity_blade_awakening ادامه داستان Siris بیشتر زمانش را صرف فکر کردن به…

ادامه مطلب داستان جذاب بازی Infinity Blade (قسمت پانزدهم)