سامسونگ: اپل به دنبال سود بیشتر در دادرسی جدید

در پی تلاش سامسونگ برای ایمن کردن دادرسی جدید به دلیل اتهام صدماتی که به اپل وارد کرده است، سامسونگ روز جمعه در دادگاه ادعا…

ادامه مطلب سامسونگ: اپل به دنبال سود بیشتر در دادرسی جدید