نگاهی نزدیک به iOS 6 (قسمت سوم) {آپدیت شد}

خوب اول از برنامه Guided Access شروع میکنم. این برنامه امکان آن را می دهد که برخی از دکمه های برنامه ها را برا افراد دارای Autism…

ادامه مطلب نگاهی نزدیک به iOS 6 (قسمت سوم) {آپدیت شد}