نگاهی‌ نزدیک به iOS 7(قسمت دوم:امکانات یا مشکلات؟)

امروز در قسمت دوم این مجموعه سراغ امکانات جدیدی که به iOS 7 اضافه شده شده است می‌رویم و برسی‌ دیگری خواهیم داشت از امکانات و…

ادامه مطلب نگاهی‌ نزدیک به iOS 7(قسمت دوم:امکانات یا مشکلات؟)

نگاهی‌ نزدیک به iOS 7(قسمت اول: تغییرات ظاهری)

سلام از امروز با شما با پستهای نگاهی‌ نزدیک به iOS  7 خواهم بود در این پست ها من سعی‌ می‌کنم که برسی‌ کاملی از…

ادامه مطلب نگاهی‌ نزدیک به iOS 7(قسمت اول: تغییرات ظاهری)