نگاهی‌ نزدیک به iOS 7(قسمت سوم:شروعی دوباره)

. خوب همانطور می‌دانید  نسخه بتا ۲ iOS 7 منتشر شد بگذارید اول به بهبود‌ها قابلیت‌های این نسخه جدید نگاهی‌ بندازیم و بعد سراغ بقیه…

ادامه مطلب نگاهی‌ نزدیک به iOS 7(قسمت سوم:شروعی دوباره)